Hur tar jag bort ett tidsinställt utskick

Ett schemalagt personligt utskick ska gå att hitta under Utskick – Skickat. 

Så länge det ligger där och inte har gått iväg – så kan du radera det från listan. Först kan du kopiera det om du vill så får du en kopia i Utkast som du kan jobba om, om det är önskvärt. 

Detta är information för dig som är administratör i medlemssystemet.