Mitt barn är 12 år vilken avgift gäller då?

Om barnet fyller 13 år det kalenderår som avgiften gäller för räknar systemet barnet som 13 år även om det inte ännu fyllt 13 år.